مقایسه عایق نانو با عایقهای قدیمی

عایق شفاف و نفوذ کننده نانو بر اساس کوپلیمر آکریلیک پایه آب که با نانو سرامیکها همگن گردیده فرآوری شده است و به شکل سرد اجرا می گردد، تک جزیی بوده و به عنوان عایق رطوبتی نفوذ کننده دارای کاربردی جامع بر روی انواع سطوح ساختمانی است و کاملا مقاوم به آب و رطوبت محیط می باشد.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه